Olika typer av Reklamytor

I dagens företagsklimat och mediabrus blir det allt viktigare att synas och nå ut sitt budskap lokalt. På reknet.se finner du en mängd olika reklamytor som gör det möjligt för ditt företag att synas lokalt i Sverige. Utan dyra mellanhänder som reklam- och annonsmäklare kan du via reknet.se ta kontakt och avtala direkt med företag, fastighetsägare, idrottsföreningar, kommuner som erbjuder fysiska reklamytor lokalt. Nedan följer en kort presentation av olika typer av utomhusreklam.

Skylt på fastighet

fastighet En exponerad fastighet utmed en väg eller i en stad är en mycket bra plats att kommunicera sitt varumärke och nå ut sitt budskap till en bred målgrupp. Med strategisk placerad reklam kan man påverka en kunds köpval. En kunds köpbeslut fattas oftast i närheten av butiken. På reknet.se finner du fastighetsägare som vill hyra ut exponerade ytor på sin fastighet för reklam. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om tillverkning och montage av skyltar.

Skylt/släp utmed trafikerade vägar

trafik Skyltar på marken eller på byggnader utmed trafikerade är ett bra sätt att att kommunicera sitt varumärke och nå ut sitt budskap till en bred målgrupp. Reklam längs trafikerade vägar ger jämfört med andra medier en låg kostnad/exponeringstillfälle. På reknet.se finner du mark- och fastighetsägare som vill hyra ut platser på sin mark eller fastighet för uppsättning av skylt eller släp. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om tillverkning och montage av skyltar samt dekor på släp.

Reklam på Fordon

fordon Reklam på fordon ger ett rörligt media som exponerar ditt budskap över ett större geografiskt område. Mobil reklam har enligt undersökningar upp till 2,5 gånger högre uppmärksamhetsfaktor än fasta ytor. Tex. En lastbils bakdel som färdas på en motorväg 8 timmar/dygn exponeras i genomsnitt för ca 50 000 personer i månaden. På reknet.se finner du buss-, taxi, bud, entreprenad- och transportföretag som erbjuder reklamyta på sina fordon och rör sig i ett specifikt område eller utmed en väg där ert företag skulle kunna ha behov att nå ut med ert budskap. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om dekor på fordon.

Allmän plats

Reklam på en allmän plats som tex. busshållplatser, soptunnor eller bussar når ut till en bred målgrupp i en specifik stad. Med strategisk placerad reklam kan man påverka en kunds köpval. En kunds köpbeslut fattas oftast i närheten av butiken. På reknet.se finner du kommuner eller bussbolag som vill hyra ut exponerade ytor för reklam. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om dekor på fordon och tillverkning av skyltar.

Idrottsföreningar

idrott Sponsring av idrottsföreningar genom reklam på arenan, i programbladet eller på matchkläderna har ett företag möjligheten att kommunicera sitt varumärke och nå ut sitt budskap till en bred målgrupp. Exponeringen medför även möjligheten att nu ut via andra medier som tv och tidningar. Att förknippas med ett lokalt idrottslag brukar även ofta medföra ”goodwill” för företaget. På reknet.se finner du idrottsföreningar som erbjuder reklamyta på sina kläder, i matchprogram eller i sin arena. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om dekor och tillverkning av skyltar.

Byggbolag

vecka Reklam på byggställningar, stängsel och containrar förekommer på många ställen. Bäst genomslagskraft fås i de centrala delarna av städer, tätorter eller vid trafikleder. Reklamytan uppmärksammar och når en bred målgrupp. På reknet.se finner du byggbolag som erbjuder reklamyta på byggställningar, stängsel eller på containrar. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om tillverkning av skyltar och reklamdukar.

Biografer

biograf Reklam på biografen före en film, eller i pausen möjliggör att kommunicera sitt varumärke och nå ut sitt budskap till en bred och fokuserad publik. Reklamen på bion blir en del av upplevelsen, där den storslagna ljud- och bildupplevelsen bidrar till en god impact. På reknet.se finner du biografer som erbjuder reklam under sina föreställningar. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om utformning av reklam.

Stormarknader/Flygplatser

Liseberg Göteborg liten Reklam på parkeringar eller på kundvagnar i anslutning till stormarknader eller flygplatser når ut till ett stort antal människor. Med strategisk placerad reklam kan man påverka en kunds köpval. En kunds köpbeslut fattas oftast i närheten av butiken. På reknet.se finner du sormarknader och flygbolag som erbjuder reklamyta. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om dekor och tillverkning av skyltar.

Evenemang

Evenemang Reklam på parkeringar, på scenen, på stängslet eller i programbladet i anslutning till ett evenemang når ut till ett stort antal människor av en specifik publik. På reknet.se finner du eventbolag som erbjuder reklamyta vid evenemang. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om dekor och tillverkning av skyltar.

Kläder

Tshirt Genom att dela ut kläder eller hyra en ”T-Shirtbärare” i en stad har du möjlighet att förmedla ditt varumärke eller kommunicera ditt budskap till en specifik publik i ett specifikt område. Med strategisk placerad reklam kan man påverka en kunds köpval. En kunds köpbeslut fattas oftast i närheten av butiken. På reknet.se finner du ”T-Shirtbärare” som erbjuder sig att bära ditt varumärke eller ditt budskap. Kontakta gärna någon av våra rekommenderade leverantörer i leverantörslistan för mer information om tryck på kläder.  

Kontakta oss!

"Jättebra initiativ! Grymt bra sajt! "

Centrumkanalen
En av våra många nöjda användare

2014-02-07